Wilkinson gebruikt cookies om de best mogelijke service te waarborgen. Als je verder surft op deze site dan stem je in met het cookie-gebruik. X

Gebruiksvoorwaarden

Beste bezoeker of gebruiker, welkom – terug – op onze website!

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Edgewell Personal Care ("Edgewell") en haar dochterondernemingen. In deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen we naar alle bedrijven in onze bedrijvengroep als "Edgewell", "wij" of "ons".

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opzettelijk op een eenvoudige manier geschreven om alle gebruiksgerelateerde vragen op een van onze websites te beantwoorden. Als u precies wilt weten welke juridische entiteit van Edgewell er achter deze website zit, navigeer dan naar de link Juridische vermeldingen. Dergelijke wettelijke vermeldingen geven ook aan hoe u contact met ons kunt opnemen in uw omgeving, naast de algemene contactgegevens die beschikbaar zijn in dit document.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website gebruikt.

Definities

Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden zijn de volgende definities van toepassing, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen:

"Inhoud" verwijst naar alle informatie en materialen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie, gegevensbestanden, geschreven tekst, computersoftware, muziek, audiobestanden of andere geluiden, foto's, video's of andere afbeeldingen) die toegankelijk zijn als onderdeel van of via het gebruik van de Diensten.

"Feedback" betekent feedback, innovaties of suggesties die door u zijn verzonden met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van onze producten of diensten.

"Dienst(en)" verwijst naar de diensten die beschikbaar zijn op deze website, zoals, maar niet beperkt tot, een van onze promoties, wanneer u een aankoop doet, zich registreert voor een serviceaanbod of abonnement, feedback deelt, zich registreert voor een gebruikersaccount, een gratis monster of starterkit aanvraagt, contact met ons opneemt of zich aanmeldt om berichten van ons te ontvangen.

"Gebruiksvoorwaarden" (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekent deze Gebruiksvoorwaarden die de volledige overeenkomst tussen u en ons vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.

"U" betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Diensten, of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Diensten, indien van toepassing.

Erkenning

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers, shoppers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Diensten en beschrijven de rechten en plichten van dergelijke personen met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten.

Raadpleeg bij aankoop ook ons aankoopbeleid of onze verkoopvoorwaarden.

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten is ook afhankelijk van uw acceptatie en naleving van ons Privacybeleid. Een dergelijk beleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u onze website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

Alle andere bedrijfsregels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd door ons op de website kunnen worden gepubliceerd, met of zonder kennisgeving aan u, zijn automatisch van toepassing tussen ons.

Als u het niet eens bent met een deel van deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid of andere juridisch bindende voorwaarden, dan mag u geen toegang krijgen tot de Diensten.

Beoogde doelgroep

U bevestigt dat u ouder bent dan 18 jaar of dat uw land van verblijf de wettelijke leeftijd heeft bereikt om bindende overeenkomsten aan te gaan. We staan niet toe dat minderjarigen de Diensten gebruiken.

 

De Diensten zijn alleen beschikbaar voor gebruik en aankoop in de landen die worden vermeld in Wettelijke vermeldingen. Zorg ervoor dat u in aanmerking komt voor de Diensten voordat u contact met ons opneemt.

Gebruikersaccounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van deze Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account en onze Diensten.

U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) en voor het beperken van de toegang tot uw computer of ander apparaat en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U mag niet het wachtwoord of account van iemand anders gebruiken of een naam die aanstootgevend, vulgair of obsceen is. Wij zijn niet verantwoordelijk als u hierdoor schade of verlies lijdt.

Mobiele functies

De website en diensten kunnen functies en diensten aanbieden die voor u beschikbaar zijn via uw mobiele telefoon. Deze functies en diensten kunnen de mogelijkheid omvatten om vanaf uw mobiele apparaat door de website te bladeren, inhoud te uploaden, berichten te ontvangen, applicaties te downloaden of toegang te krijgen tot websitefuncties (gezamenlijk de "Mobiele functies"). Uw mobiele provider kan kosten in rekening brengen voor standaard berichten, data en andere kosten. Uw mobiele provider kan bepaalde mobiele functies verbieden of beperken of ze kunnen niet compatibel zijn met uw provider of mobiele apparaat. Neem contact op met uw provider als u vragen heeft over deze problemen. Instructies over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde mobiele functies, vereisen doorgaans dat u een trefwoord (bijv. 'STOP', 'ANNULEREN', 'BEËINDIGEN', 'AFMELDEN', 'AFSLUITEN', enz.) sms't naar de toepasselijke korte code voor de mobiele functie.

Elektronische communicatie

Via deze website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U gaat ermee akkoord dat wij elektronisch mogen communiceren, met inachtneming van de lokale privacy- en antispamwetgeving, en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere interacties die wij u elektronisch verstrekken, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke communicatie en hetzelfde effect zullen hebben.

Intellectueel eigendom en inhoud

Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden of anders bepaald, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij (of onze licentiegevers) eigenaar zijn van alle wettelijke rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten en/of Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Diensten (ongeacht of deze rechten zijn geregistreerd of niet,  en waar ter wereld die rechten ook mogen bestaan).

U gaat ermee akkoord dat u kennisgevingen van eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten en handelsmerken) die op de Diensten zijn aangebracht of daarin zijn opgenomen, niet zult verwijderen, verbergen of wijzigen.

U gaat ermee akkoord dat u bij het gebruik van de Diensten geen handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, ontwerpen of logo's van een persoon, bedrijf of organisatie zult gebruiken zonder toestemming of op een manier die waarschijnlijk of bedoeld is om verwarring te veroorzaken over de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van dergelijke merken, namen, ontwerpen of logo's.

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, geven wij u hierbij een persoonlijk, herroepbaar, wereldwijd, niet-toewijsbaar en niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de Diensten op de manier en voor de doeleinden die uitdrukkelijk zijn toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden en ons bijbehorende beleid. Wij behouden ons alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Dienst voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden. Er zijn geen impliciete licenties onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op inhoud met betrekking tot promoties, wedstrijden, sweepstakes, weggeefacties of soortgelijke programma's. De Dienst is een openbaar platform en andere gebruikers van de Dienst kunnen, en u verleent hierbij alle gebruikers van de Diensten het recht om, Inhoud die u openbaar maakt via de Dienst te zoeken, te bekijken en/of te gebruiken voor zover toegestaan door de kenmerken en functionaliteiten van de Diensten.

Uw recht om inhoud te plaatsen

Onze Dienst stelt u in staat om Inhoud te plaatsen en te uploaden. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op de Diensten plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Tenzij specifiek anders vermeld, gaat u ermee akkoord en bevestigt u hierbij dat elke indiening van inhoud wordt gedaan zonder enige voorafgaande betaling of belofte van betaling of de verwachting van enig voordeel of vergoeding voor het indienen van dergelijke inhoud.

U gaat ermee akkoord dat wij uw feedback, suggesties of ideeën op enigerlei wijze kunnen gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toekomstige wijzigingen van de Diensten, andere producten of diensten, reclame- of marketingmateriaal. U verleent ons een eeuwigdurende, wereldwijde, volledig overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, volledig betaalde, royaltyvrije licentie om de feedback, suggesties en ideeën die u ons verstrekt op enigerlei wijze te gebruiken.

Door inhoud in te dienen, verleent u ons ook het recht om uw naam, foto, gelijkenis, stem en biografische informatie te gebruiken in verband met het gebruik of de publicatie van uw inhoud.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u afstand doet van alle morele (of soortgelijke) rechten die u mogelijk heeft met betrekking tot uw inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om te worden toegeschreven als de auteur van de inhoud en het recht om de inhoud niet te laten bewerken of wijzigen op een manier waar u niet tevreden mee bent.

Als u een werknemer bent van Edgewell, zijn gelieerde ondernemingen of een agent van Edgewell of zijn gelieerde ondernemingen, gaat u ermee akkoord om een duidelijke en opvallende openbaarmaking van uw relatie met ons op te nemen in alle Inhoud die u plaatst, uploadt, indient of anderszins aan ons beschikbaar stelt.

Door Inhoud op de Dienst te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Diensten te gebruiken, te wijzigen, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven, te reproduceren en te distribueren. U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. U gaat ermee akkoord dat deze licentie ons het recht geeft om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Diensten, die uw Inhoud ook kunnen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bent de eigenaar) en/of u het recht hebt om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon.

Beperkingen voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de Diensten. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of dit door u of door een derde persoon die uw account gebruikt, wordt gedaan.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van de opslag van gegevens, bestanden of informatie die u en/of ander materiaal op een server die eigendom is van of onder ons beheer staat, op eigen risico en verantwoordelijkheid is. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de opslagcapaciteit te beperken en om gegevens, bestanden en/of andere informatie die is opgeslagen of gebruikt in verband met de diensten om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken te verwijderen en/of te verwijderen.

U mag geen inhoud verzenden die aanstootgevend is. Voorbeelden van dergelijke inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

  • Onwettig of het bevorderen van onwettige activiteiten.
  • Lasterlijke, discriminerende of gemene inhoud, waaronder verwijzingen of commentaar over religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.
  • Spam, machinaal – of willekeurig gegenereerd – die ongeautoriseerde of ongevraagde reclame vormt, kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofd verzoek of enige vorm van loterij of gokken.
  • Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken of om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie van een derde persoon.
  • Inbreuk maken op eigendomsrechten van een partij, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere rechten.
  • Zich voordoen als een andere persoon of entiteit, inclusief Edgewell en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
  • Het schenden van de privacy van een derde persoon.
  • Valse informatie en functies.

We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om enige of alle inhoud vooraf te screenen, te beoordelen, te markeren, te filteren, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen. Aangezien Edgewell geen controle heeft over alle inhoud die door gebruikers en/of derden op de diensten wordt geplaatst, gaat u ermee akkoord de diensten op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat u door het gebruik van de Diensten kunt worden blootgesteld aan Inhoud die u mogelijk aanstootgevend vindt en u gaat ermee akkoord dat Edgewell onder geen enkele omstandigheid op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn voor enige Inhoud, met inbegrip van eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van Inhoud. Edgewell kan ook het gebruik van de Diensten beperken of intrekken als u dergelijke aanstootgevende Inhoud plaatst.

Back-ups van inhoud

Hoewel er regelmatig back-ups van Content worden gemaakt, garandeert Edgewell niet dat er geen verlies of beschadiging van gegevens zal zijn.

Beschadigde of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, maar niet beperkt tot, inhoud die beschadigd is voordat er een back-up van is gemaakt of die verandert gedurende de tijd dat een back-up wordt uitgevoerd.

U stemt ermee in om een volledige en nauwkeurige kopie van alle Inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de Diensten.

Auteursrecht

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de "DMCA") biedt verhaalsmogelijkheden voor auteursrechthebbenden die van mening zijn dat materiaal dat op internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving. De lokaal geldende wetgeving in uw land, indien van toepassing, wordt ook gehandhaafd. Het is ons beleid om, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts uit te schakelen en/of te beëindigen van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op of herhaaldelijk worden beschuldigd van inbreuk op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en op de Dienst is geplaatst op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef dan de volgende informatie aan onze auteursrechtagent: een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt; een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich bevindt op de Dienst; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Elke kennisgeving door een eigenaar van het auteursrecht of een persoon die bevoegd is om namens een dergelijke eigenaar van het auteursrecht op te treden en die niet voldoet aan de vereisten van de DMCA en gelijkwaardige lokale auteursrechtwetgeving, wordt niet beschouwd als voldoende kennisgeving en wordt niet geacht ons daadwerkelijke kennis te geven van feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakend materiaal of handelingen blijken. Onze auteursrechtagent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht is als volgt te bereiken: Juridische afdeling - Copyright Agent; Edgewell; 6 Onderzoek gedreven; Shelton, CT 06484; telefoon: 2039445994; E-mail: DMCA@edgewell.com.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Edgewell.

Edgewell heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat Edgewell niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Door verbinding te maken met de dienst met een dienst van derden (bijv. Facebook), geeft u ons toestemming om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van informatie, inhoud en/of materiaal dat u aan die dienst hebt geleverd zoals toegestaan door die dienst, en om uw inloggegevens voor die dienst op te slaan. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om geschillen tussen u en een andere gebruiker van de service te controleren, of het handelen of nalaten van een gebruiker. U bent als enige verantwoordelijk.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Afloop

We kunnen uw Account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. U kunt deze overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door uw gebruikersaccount op de Dienst te verwijderen en het gebruik van alle onderdelen van de Dienst te staken.

De licenties die hierin door ons worden verleend, worden automatisch beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, zullen wij, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of een van hun directeuren, leden, managers, functionarissen, werknemers, agenten of externe licentiegevers, in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte, incidentele, gevolg-, punitieve of exemplarische schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst en/of de service die hieronder wordt geleverd of enige andere interacties met ons,  zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, nalatigheid, roekeloosheid, professionele nalatigheid, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere basis of rechtstheorie. Zonder beperking van het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid om welke reden dan ook met betrekking tot het gebruik van de Dienst of enige claims met betrekking tot deze overeenkomst, of enige inhoud, niet hoger zijn dan de bedragen, indien van toepassing, die u in de afgelopen twaalf maanden aan ons hebt betaald in verband met uw toegang tot de Dienst.

De Dienst wordt beheerd en geëxploiteerd in de landen die worden vermeld in Wettelijke vermeldingen die toegankelijk zijn via de voettekst. Wij verklaren niet dat de Dienst geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst vanuit andere rechtsgebieden, doen dit op eigen initiatief.

Deze beperkingen van aansprakelijkheid sluiten geen productaansprakelijkheidsclaims, wettelijke consumentenrechten, schade in verband met persoonlijk letsel of als gevolg van opzettelijk wangedrag, roekeloosheid, fraude of grove nalatigheid van ons uit.

Vrijwaring en schadeloosstelling

U stemt ermee in ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren, leden, functionarissen, werknemers, agenten en externe licentiegevers, externe uitgevers, noodzakelijke externe platformaanbieders, te vrijwaren, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade, claims en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten, met betrekking tot (i) uw toegang, misbruik van of vertrouwen op,  de Dienst, (ii) uw feitelijke of vermeende schending of schending van deze overeenkomst of rechten van een ander, (iii) Inhoud die door u of door het gebruik van uw account is verstrekt, met inbegrip van claims van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, of privacyrechten, van derden met betrekking tot de Inhoud, en/of (iv) uw handelingen of nalatigheden.

 U stemt ermee in om volledig met ons samen te werken bij de verdediging van elke claim die het onderwerp is van uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Voor alle duidelijkheid: dit artikel blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst. Deze bepaling vereist niet dat u ons schadeloos stelt voor gewetenloze handelspraktijken door een andere partij of voor fraude, bedrog, valse beloften, verkeerde voorstelling van zaken of verzwijging, onderdrukking of weglating van enig materieel feit in verband met de Dienst door een dergelijke partij.

"AS IS" en "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Dienst wordt aan u geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Edgewell, haar respectievelijke licentiegevers en serviceproviders, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de loop van de handel, het verloop van de uitvoering,  gebruik of handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande, bieden wij geen garantie of toezegging, en geven wij geen enkele verklaring af dat de Dienst aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch Edgewell, noch een van de leveranciers van Edgewell enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die door of namens Edgewell worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Recht en jurisdictie

De gebruiksvoorwaarden van deze website en elk contract dat tot stand komt als gevolg van het gebruik van deze website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het eerste land dat wordt vermeld in de wettelijke vermeldingen. De rechtbanken van een dergelijk land hebben exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan deze website.

Het European Online Dispute Resolution platform biedt ec.europa.eu/consumers/odr/ informatie over alternatieve geschillenbeslechting die van belang kan zijn als er een geschil is dat we niet tussen ons kunnen oplossen.

Scheidbaarheid en kwijtschelding

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Verklaring van afstand

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de uitvoering van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke uitvoering op enig moment daarna te eisen, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand van een volgende schending vormen.

Toekenning, sublicentie of overdracht

U mag deze overeenkomst of enige rechten of verplichtingen hieronder niet toewijzen, in sublicentie geven of overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Een dergelijke poging tot toewijzing, sublicentie of overdracht is nietig en wij, naar eigen goeddunken, hebben het recht om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst beschrijft de volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Alle bepalingen die door hun aard de beëindiging van deze overeenkomst zouden moeten overleven, blijven van kracht na het verstrijken van deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten en licenties die u op grond van deze overeenkomst hebt verleend, vrijwaringen, vrijwaringen, disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid, bepalingen met betrekking tot rechtskeuze, geen groepsvordering en geen juryrechtspraak. Een verklaring van afstand van of belofte om geen enkel recht onder deze overeenkomst af te dwingen, is niet afdwingbaar, tenzij blijkt uit een schriftelijk document dat is ondertekend door de partij die de verklaring van afstand of belofte doet.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

We zullen redelijke inspanningen leveren om de website beschikbaar te stellen, maar we kunnen van tijd tot tijd de website of delen ervan zonder voorafgaande kennisgeving moeten onderbreken, beperken, wijzigen of stopzetten, tijdelijk of permanent.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en aard van de diensten die wij leveren van tijd tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij uw account kunnen beëindigen, u de toegang tot de diensten kunnen weigeren of (permanent of tijdelijk) kunnen stoppen met het leveren van de diensten aan u of aan gebruikers in het algemeen, naar eigen goeddunken.

We kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in de Gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden van de overeenkomst, door deze Gebruiksvoorwaarden op deze website bij te werken en de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden te specificeren. De datum "Laatst bijgewerkt" onderaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht.

Door toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Diensten.

Neem contact met ons op

Voor algemene vragen verwijzen wij u naar het gedeelte Contact opnemen van de website of schrijven naar het e-mailadres dat beschikbaar is in Wettelijke vermeldingen.

Toegankelijkheidsverklaring

Als u ondersteunende technologie gebruikt en de indeling van deze Voorwaarden uw vermogen om toegang te krijgen tot informatie belemmert, neem dan contact met ons op zodat we kunnen reageren op een manier die voor u het meest nuttig is. Geef aan in welk formaat u het materiaal wilt ontvangen en wat uw contactgegevens zijn.

Laatste update

Onze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 02-02-2024.