Wilkinson gebruikt cookies om de best mogelijke service te waarborgen. Als je verder surft op deze site dan stem je in met het cookie-gebruik. X

Gegevensverklaring

WS wettige aanmerkingen stand: Juni 2012

Copyright

© Copyright Wilkinson. Alle rechten voorbehouden. Documenten die door Wilkinson Sword op het World Wide Web openbaar gemaakt worden, mogen alleen voor niet-commercieel privégebruik onder vermelding van de auteur en overige beschermrechten gekopieerd worden. Ze mogen niet verder gekopieerd, gereproduceerd of op andere wijze verder verspreid worden. Wilkinson Sword verplicht zich precieze en actuele informatie onder het domein www.wilkinsonsword.nl ter beschikking te stellen. Wilkinson Sword en derden die aan de productie van de website deelgenomen hebben zijn echter slechts voor nalatig of grove opzettelijke schuld aansprakelijk.

Merken/auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom

Alle merken die met het teken (tm) of ® aangegeven zijn, zijn eigendom van Wilkinson Sword of van verdragspartners van Wilkinson Sword. Gebruik van deze merken of andere inhoud is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. Wij wijzen erop dat Wilkinson Sword zijn merknamen, auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom tegen overtreders verdedigt.

Toelichting bij de bescherming van uw persoonlijke gegevens

Bij Wilkinson Sword zetten we ons in voor de bescherming van de privésfeer van onze klanten en de gebruikers van onze website. De toelichtingen bij de bescherming van uw persoonlijke gegevens beschrijven hoe we informatie op deze website verzamelen en verder gebruiken. Zij hebben slechts betrekking op deze website en niet op websites van andere ondernemingen of organisaties die door een link met deze website verbonden zijn. Alhoewel voor de toegang geen registratie vereist is, wordt bij een bezoek van bepaalde delen van deze site persoonlijke informatie opgevraagd.

Hoe gebruikt Wilkinson Sword de via zijn online-bezoekers verzamelde informatie?

Alle verzamelde consumenteninformatie kunnen voor doeleinden van marktonderzoek, voor marketingdoeleinden en voor de ontwikkeling van de website gebruikt worden. In het bijzonder kan de over u verzamelde informatie voor volgende doeleinden gebruikt worden: om u informatie over ons en promotiemateriaal over onze producten toe te sturen; om de klanteninteresse voor ons productaanbod te kunnen analyseren; om de inhoud van onze website daardoor beter aan uw behoeften aan te kunnen passen, doordat we informatie over uw voorkeuren benutten.

Openbaarmaking van informatie

Wilkinson Sword zal geen persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, tenzij dit wettig noodzakelijk is.

Cookies

Wilkinson Sword gebruikt, net als veel webbedrijven, op deze site en standaardtechnologie, die als cookies aangeduid worden. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die bij het bezoeken van een website op uw computer gedownload worden. U kunt het opslaan van de cookies ondervangen door deze in uw browser te deactiveren, het is dan echter mogelijk dat delen van deze site niet meer foutloos functioneren.

Webanalysedienst

De website www.wilkinsonsword.nl gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van der Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer opgeslagen zijn en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte van te voren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de uitbater van deze website wordt Google toegestaan deze informatie te gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de webactiviteiten samen te stellen en om verdere informatie met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden serviceprestaties tegenover de uitbater van de website over te dragen. Het in het kader van Google Analytics van uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies via een overeenkomstige instellingen van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt daar bovenop het journaal van de door de cookie benutte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, in het geval u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in download en installeert. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

We wijzen u er op, dat de IP-anonimisering bij deze website geactiveerd is. Door de inzet van deze maskeringsfunctie (Code: ?gat._anonymizeIp();?) wordt voor de verdere bewerking of opslag door Google het laatste octet van het IP-adres verwijderd om een directe betrekking op de personen uit te sluiten.

Veiligheid

Deze website gebruikt technologieën overeenkomstig de actuele stand van de techniek om de veiligheid, de precisie en de geheimhouding van persoonlijke gegevens te waarborgen. We hebben derhalve de betreffende voorzorgsmaatregelen getroffen om deze informatie tegen verlies en misbruik te beveiligen. Onze maatregelen tot bescherming van uw persoonlijke gegevens worden met regelmaat getest en verbeterd.

Wijzigingen

Als de omgang met uw persoonlijke gegevens gewijzigd wordt, dan worden alle wijzigingen op deze site weergegeven. Daarmee bent u er altijd over geïnformeerd welke gegevens wij verzamelen en evalueren. Wij verheugen ons op uw interesse en hopen dat uw het bezoek aan onze website bevalt.

Contact

In het geval u vragen of opmerkingen heeft, of u wilt reageren op de verklaring van de bescherming van uw persoonlijke gegevens, dan kan u ons als volgt bereiken:

Postadres:

Wilkinson Sword GmbH
Schützenstraße 110
42659 Solingen
Germany